സോളാര്‍ കേസില്‍ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വി എസ് ഹര്‍ജി നല്‍കി

സോളാര്‍ കേസില്‍ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വി എസ് ഹര്‍ജി നല്‍കി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *