സൂര്യനെല്ലി കേസ്: ധര്‍മ്മരാജന് ജീവപര്യന്തം; 23 പ്രതികള്‍ക്ക് ശിക്ഷ

സൂര്യനെല്ലി കേസ്: ധര്‍മ്മരാജന് ജീവപര്യന്തം; 23 പ്രതികള്‍ക്ക് ശിക്ഷ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *