സ്വര്‍ണവില പവന് 80 രൂപ കൂടി

0831_gold_630x420-1358881868486കൊച്ചി: സ്വര്‍ണവില പവന് 80 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 20,400 രൂപയായി. 2550 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *