കോണ്‍ഗ്രസ്-സി പി എം വോട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചു: വി മുരളീധരന്‍

കോണ്‍ഗ്രസ്-സി പി എം വോട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചു: വി മുരളീധരന്‍

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *