നാളെ മുതല്‍ അരമണിക്കൂര്‍ ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ്

Power-Cutതിരുവനന്തപുരം: നാളെ മുതല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് അര മണിക്കൂര്‍ ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് ഏര്‍പ്പെടുത്തും. തെക്ക്‌വടക്ക് ജില്ലകളില്‍ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലാണ് ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ്. നാളെ ആറ് വടക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ അരമണിക്കൂര്‍ നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. മെയ് 31 വരെയാണ് അര മണിക്കൂര്‍ ലോഡ് ഷെഡ്ഡിംഗ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

 

 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *