സബ്‌സിഡി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വര്‍ദ്ധന പിന്‍വലിച്ചു

17_01_2014-17cylinder
ന്യൂഡല്‍ഹി: എല്‍.പി.ജി. സബ്‌സിഡി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വര്‍ദ്ധന പിന്‍വലിച്ചു. നാല് രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വില വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചത്. സബ്‌സിഡിയില്ലാത്ത സിലിണ്ടറിനും, വാണിജ്യ സിലിന്‍ഡറിനും വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച നിരക്ക് തുടരും.

 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *