ചാണകം വാരിപ്പൂശി ഹോളിയാഘോഷവുമായി വരാണാസി BHU മുൻ ഡീൻ

ചാണകം വാരിപ്പൂശി വ്യത്യസ്‍ത ഹോളിയാഘോഷവുമായി വരാണാസി BHU മുൻ ഡീൻ. ചാണകം പവിത്രമെന്ന് വരാണാസി BHU മുൻ ഡീൻ കൗശൽ കിഷോർ മിശ്ര പറയുന്നു. പണ്ട് ഹോളി ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെയെന്നും കൗശൽ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു. ലെറ്റസ്‌ലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാണ് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയുന്നത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാണക ഹോളി ആഘോഷ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച വിഡിയോയിൽ, ചാണകം ഉപയോഗിച്ച് ഹോളി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മിശ്രയെ കാണാം. ഇത് പരമ്പരാഗത ആചാരമായ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിഡിയോയിൽ വാദിക്കുന്നു.

ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഈ ആചാരത്തിൻ്റെ വ്യാപനം അദ്ദേഹം വിഡിയോയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണ ഗുണങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പാരമ്പര്യേതര ആഘോഷം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.ഉത്സവത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണവും പരമ്പരാഗതവുമായ രൂപമായി “ഗോബർ കി ഹോളി”യെ മിശ്ര വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ആഘോഷ സന്ദർഭത്തിൽ ചാണകത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പലരും സംശയവും ആശങ്കയും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചിലർ മിശ്രയുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ ഹോളി ആഘോഷങ്ങളിൽ ചാണകം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ സാംസ്കാരികവും ശുചിത്വപരവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *