ഈജിപ്തില്‍ 683 പേര്‍ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു

ഈജിപ്തില്‍ 683 പേര്‍ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *