സംസ്ഥാനത്ത് 134 പ്ലസ്ടു സ്‌കൂളുകളും 379 അധിക ബാച്ചുകളും അനുവദിക്കും

classroom2
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് 134 പ്ലസ്ടു സ്‌കൂളുകള്‍ അനുവദിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ 379 അധിക പ്ലസ് ടു ബാച്ചുകളും അനുവദിക്കും. ആകെ 699 പുതിയ ബാച്ചുകളാണ് പുതുതായി നിലവില്‍ അനുവദിക്കുക. പുതിയ ബാച്ചുകളിലേക്ക് സ്ഥിര നിയമനമില്ലെന്നും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *