പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശിയിൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രാജിവച്ചു

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശിയിൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രാജിവച്ചു.മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എ മക്കിയാണ് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന് രാജി സമർപ്പിച്ചത്.

വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാണ് രാജിക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് വിശദീകരണം.എന്നാൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കാണ് രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രഹസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നത്. എട്ടുവർഷമായി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ആളാണ് മക്കി.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *