സിസ തോമസിനെ നിയമിച്ച ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

കെ.ടി.യു താത്ക്കാലിക വി.സിയായി സിസ തോമസിനെ നിയമിച്ച ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. നിയമനത്തിൽ അപാകതയില്ലെന്ന് ഗവർണ്ണർ നേരത്തെ വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു. ഗവർണ്ണറുടെ വിശദീകരണത്തിന് സർക്കാർ ഇന്ന് മറുപടി നൽകിയേക്കും. കെ.ടി യു താൽക്കാലിക വി.സിയായി ഡോ. സിസ തോമസിനെ നിയമിച്ചതിൽ അപാകതയില്ലെന്നും സർക്കാർ ശുപാർശ ചെയ്തവരെ യു.ജി.സി നിയമ പ്രകാരം നിയമിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഗവർണ്ണറുടെ വിശദീകരണം.

ഗവർണ്ണറുടെ വിശദീകരണത്തിന് സർക്കാർ ഇന്ന് മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചേക്കും. സർക്കാർ ശുപാർശ ചെയ്തത് പ്രോ വി.സി, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് .ഈ രണ്ടു പേരെയും സുപ്രീം കോടതി വിധിയും യു.ജി.സി ചട്ടപ്രകാരവും വിസിയായി നിയമിക്കാനാകില്ല. കെ .ടി.യു താൽക്കലിക വി.സിയായി സിസ തോമസിന് അധിക ചുമതല നൽകുകയായിരുന്നു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *