തിയ്യതി നീട്ടി

ഒന്നാം വര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഇംപ്രൂവ്മന്റ് പരീക്ഷയുടെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി ജൂലൈ 2 വരെ നീട്ടി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *