ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ചാള്‍സിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് കമീല രാജ്ഞി

ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ചാള്‍സിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് കമീല രാജ്ഞി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളോട് രാജ്ഞി വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്.
രാജാവിന്റെ ആരോഗ്യ വിവരം സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങള്‍ അയയ്ക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനാണെന്നും രാജ്ഞി പറഞ്ഞു.അടുത്തിടെയാണ് ചാള്‍സ് രാജാവിന് കാന്‍സര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *