ക്രിസ്തുമസ് – ന്യൂ ഇയർ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്

സർക്കാരിന്റെ ക്രിസ്തുമസ് – ന്യൂ ഇയർ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഗോർഖീ ഭവനിൽ നറുക്കെടുക്കും. 33 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ അച്ചടിച്ചതിൽ 32,43,908 ടിക്കടുകളാണ് വിറ്റു പോയത്.

ഒന്നാം സമ്മാനം 16 കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ വീതം 10 പേർക്കും മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം 20 പേർക്കുമാണ് ലഭിക്കുക.2023ലെ സമ്മർ ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ പ്രകാശനവും, ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഇന്ന് നടക്കും.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *