ഭീകരവാദ ഭീഷണി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹി അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന

ഭീകരവാദ ഭീഷണി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന. ഭീകരവാദികൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന.

ഗാസിപ്പൂർ അതിർത്തിയിൽ അടക്കം പരിശോധന നടക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *