സംസ്കൃതസർവ്വകലാശാലയിൽ ഡോ. ടി. ആര്യദേവി മെമ്മോറിയൽ എൻഡോവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു

ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവ്വകലാശാലയിലെ സംസ്കൃതം ന്യായ വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഡോ. ടി. ആര്യദേവി മെമ്മോറിയൽ എൻഡോവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം കാലടി മുഖ്യക്യാമ്പസിലെ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് ഒന്നിലുളള സെമിനാർ ഹാളിൽ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ. കെ. കെ. ഗീതാകുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്കൃതം ന്യായവിഭാഗം മേധാവി ഡോ. വി. കെ. ഭവാനി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. പ്രൊഫ. പി. സി. മുരളീമാധവൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവ്വഹിച്ചു. പ്രൊഫ. വി. ആർ. മുരളീധരൻ ഡോ. ടി. ആര്യദേവി മെമ്മോറിയൽ എൻഡോവ്മെന്റ് പ്രഭാഷണം നടത്തി. പ്രൊഫ. കെ. മുത്തുലക്ഷ്മി, പ്രൊഫ. കെ. ജി. കുമാരി, പ്രൊഫ. കെ. വി. അജിത്കുമാർ, പ്രൊഫ. കെ. യമുന, പ്രൊഫ. ജി. നാരായണൻ, ശ്രീമതി. രജിത അമ്പിളി കെ. സി., ഡോ. കെ. സി. രേണുക എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *