സ്ഥലങ്ങള്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക്

കോഴിക്കോട് മാളിക്കടവ് NHല്‍ നിന്ന് 11/2 കി.മീറ്ററില്‍ നിരപ്പായ 2 ഏക്കര്‍ പറമ്പും, തൊട്ടടുത്ത് 65 സെന്‍റും.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *