ഏപ്രില്‍ 30 കം സമ്പൂര്‍ണ വൈദ്യുതീകരണം: ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദ്.

download (2)വൈദ്യുതിക്ക് അപേക്ഷിച്ചവര്‍ക്കെല്ലാം ഏപ്രില്‍ മുപ്പതികം ല്‍കുമെന്ന് മന്ത്രി ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ബി പി എല്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സൌജ്യ വൈദ്യുതി കണക്ഷും എ പി എല്ലുകാര്‍ക്ക് കണക്ഷന്‍ ചാര്‍ജ് മാത്രം ഈടാക്കിയും വൈദ്യുതി ല്‍കും. പദ്ധതിയുടെ 90 ശതമാം കേന്ദ്രവും ബാക്കി സംസ്ഥാ സര്‍ക്കാരും വഹിക്കും. ിലമ്പൂരില്‍ 35 കോടി ചെലവില്‍ ബൈപാസ് റോഡും 23 കോടി ചെലവില്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയും ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

You may also like ....

Leave a Reply

Your email address will not be published.